BÁSNÍK 

                       Ve Smetanově Lhotě žije a tvoří básník

                      Radovan Labuťák

 

                      Labutí píseň

                      Utichly parky, utichla předměstí
                      nic šťastného ztracená láska nevěští
                      utichly parky, utichly ulice
                      jen v kostele hoří osamocená svíce.

                      Utichl celý láskyplný svět
                      labutí píseň já rozhodnutá jsem pět
                      bez pravé lásky život šťastný není
                      čeká mě jen smrt a osamění.

                      Lásky samoto budiž ďáblem prokleta
                      jsem opuštěná blondýna či bruneta
                      svého milého jsem smrtí ztratila
                      jsem opuštěná labuť krásná sněhobílá.

                      V smrti se setkám s milým opět
                      abych mohla svoji labutí píseň pět
                      život je krásný bez něj však není
                      v smrti najdu svoji lásku, ztratím osamění.

                      Labutí píseň lásky nad životem pěji
                      svoji lásku však víc než život miluji
                      ó živote ač krásný a šťastný byl
                      pro mě jsi smrtí lásky smysl ztratil.

 

                      Šťasten ach šťasten

                      Šťasten ach šťasten já volám radost z žití
                      když vidím zásluhy v bohatství a slávě být
                      a skvělou nádhernost být odměnou bytím
                      a genialitou a odvážnost se v bohatství skvít.

                      Víru odměnou nejsladším rajským životem
                      a zlatý vavřín jen geniálních hlavách skvět
                      a dívčí něhu patřit pravé lásce a jejím skvostem
                      a dokonalost vidět na hlavách hodných o ódy pět.

                      Vládu vidět v rukou jež má hluboké úcty a váhy
                      a jazyk umění ve prospěch celého lidstva vést
                      a přímost již se dostává velké pocty a váhy
                      a dobro jež vítězí nad zlem a vede mu cesta cest.

                      A vědět že život je věčný v našich životech
                      a láska opětuje pravou lásku v sladké milování
                      a vidět jak úspěšný život pokračuje v dětech
                      a věčně se oddávat kouzlu lásky a sladkému laskání.

                      Tím vším bych já básník nejraděj věčně žil
                      abych mohl pozorovat štěstí a radost z bytí
                      kdy bůh každého podle jeho zásluh šťastně odměnil
                      já volám k vám neskonalou radost z božského žití.

 

                      Bohémia Bohémia

                      Bohémia sladká jako hrozny vína květů jara a jara
                      Bohémia laskavá, krásná, inteligentní, ušlechtilá,
                      Bohémia plná vnad jak Venuše božská zavlažená dara
                      Bohémia lvice zlatem, brilianty oděná, vlnobílá.
                      Bohémia láska na celý život a nikdy tak jiná
                      Bohémia první a vítězná a přec dáma všech dam,
                      Bohémia milenka, vlastenka, žena manželka, má milá
                      Bohémia nejmilejší nejbohatší, studovaná jak pán.
                      Bohémia božská z božských a přec milenka milenek
                      Bohémia sladká ze sladkých lvice má na světě jediná,
                      Bohémia nejbohatší doktor a přec královna krásy já smek
                      Bohémia manželka, milenka, královna, císařovna milená.
                      Bohémia je všechno bohatství, které na světě mám a mám
                      Bohémia je to co v životě nikdy za nic neopustím neprodám,
                      Bohémia nejkrásnější kráska všech světových krásek
                      Bohémia největší láska všech světových na světě lásek.
                      Bohémia vlast má milená nejkrásnější na celém světě vlast
                      Bohémia za kterou svůj život bych dal má rodná milenka
                      Bohémia země rodná a bohémským milujícím lidem strast
                      Bohémia nejvlastenější nejčeštější na celém světě vlastenka
                      Bohémia vlast má milená nejkrásnější na celém světě světů
                      Bohémia živitelka poskytující život českému národu národů
                      Bohémia vlast má milená plná jara a jarních božských květů
                      Bohémia nejkrásnější a úrodná žhoucí v parném, horkém létě
                      Bohémia česká to vlast má milená nejkrásnější na celém světě.

                 

                      Básník Radovan Labuťák (vlastním jménem Ing. Miloslav Kálal)
                      vydal v roce 2000 sbírku básní GENIALITA.