Josef Jelínek

(*3.12.1871, Čimelice; + 20. 8. 1945, Nová Paka)


Malíř, grafik, sochař a profesor kreslení v Turnově.

1887-94 studoval na pražské akademii (M. Pirner), později na akademii v Bruselu. Cestoval do Paříže a do Holandska. V roce 1895 se vrátil do školy a pokračoval ve studiu. Dále vstoupil do Ecole des Bearex-Aels v Paříži. Po prvé vystavoval r.1895 v Praze. Od počátku 90. let byl členem S.V.U. Mánes společně s kolegy ze školy Mařákovy, Sequensovy, Ženíškovy a Myslbekovy. Vystavoval již na první výstavě spolku. Na jeho návrh byla vydána první publikace Mánesa.
Zápasil o vlastní existenci, maloval oltářní obrazy (pro Čimelice), restauroval obrazy a vyučoval ve šlechtických rodinách kreslení a malbu. Z figuralisty se stává krajinářem. Působil na reálce v Nové Pace.
Výstavy:
V Rudolfinu – obraz Noc na Prahou
S.V.U. Mánes – obraz Zimní večer
Obraz sv. Václava v kapli na Orlíku
V Turnově vystavoval 9 krajin – Na pasece, U potoka.
Maloval motivy po způsobu Chitussiho prosycené vzduchem a světlem


Ladislav Stehlík vypráví o malíři Josefu Jelínkovi ve své knize Země zamyšlená:
Oltářní obraz (v Čimelickém kostele) přivolal jiné vzpomínání na Alšova druha, malíře Josefa Jelínka, jehož kolébka stála v chudé světnici zdejšího mistra krejčovského. Tento nadaný chlapec se dostal na malířská studia do Pirnerovy školy na přímluvu svého slavného krajana, který s ním byl i později v dobrých přátelských stycích a dostal od svého chráněnce obrázek své rodné mirotické chaloupky. Své malířské vzdělání doplňoval ještě na uměleckých školách v Paříži a Bruselu, velmi podstatně se podílel na prvních výstavách Mánesa a Umělecké besedy, vyučoval kreslení i malbě v mnoha šlechtických rodinách, ve zdejším kraji jeden čas u Schwarzenberků na Orlíku, v jehož hradní kapli je od něho oltářní obraz. Jelínkův styk s "mánesáckými" vrstevníky byl jistě důvěrný; Antonín Hudeček, v jehož tvorbě převažuje krajinářství, namaloval pro svého přítele olejový portrét jeho paní, jejíž krásná tvář upoutala i Maxe Švabinského, ale v tomto případě už k portrétování nedošlo. I Josef Jelínek byl citlivým portrétistou. Zemřel v Nové Pace, svém dlouholetém školním působišti, jako profesor kreslení v srpnu pětačtyřicátého roku.
 

Jakékoliv příspěvky či připomínky, včetně ukázky tvorby  rád uvítám.

Josef Žák, josefzak@volny.cz

 ZPĚT