Josef Dastich

 

Josef DastichJosef Dastich se narodil 27. února 1835 v Čimelicích, kde byl jeho otec sedlářem. Gymnázium studoval v Písku. Na studiích se sám většinou vydržoval. Od mládí byl vážný a hloubavý. Na univerzitě v Praze si vybral jako studijní obor matematiku a fyziku, přestože se v té době již vážně zajímal o filozofii, která se později stala těžištěm jeho životní práce. Již jako vysokoškolský student získal první cenu v soutěži, kterou vypsal profesorský sbor filozofické fakulty, za práci o Senekově filozofii. Po studiích se stal profesorem na malostranském gymnasiu a již roku 1861 se habilitoval na docenta filozofie spisem o účasti Friedricha Schillera ve filozofii a estetice. Doktorem filozofie se stal teprve později, r. 1863. Často cestoval, zejména po Švýcarsku a Německu, kde delší čas pobyl v Heildeberku v psychologickém semináři u prof. Helmholtze. V roce 1866 byl jmenován mimořádným profesorem filozofie a od té doby začal rozvíjet bohatou činnost jednak jako oblíbený vysokoškolský učitel a jednak jako pilný přispěvovatel a vydavatel filozofických pojednání a rozprav, ve kterých vykládal a propagoval především filozofii Herbartovu. První české filozofické výklady zahájil v duchu herbartovském a je vůbec prvním českým propagátorem Herbartovy filozofie. Z významných Dastichových spisů zaujímá přední místo kniha Základové praktické filozofie ve smyslu všeobecné etiky, v níž došel z antické filozofie přes Kanta až k Herbartovi s důrazem na význam lidské mravnosti. Vedle historické studie Rozbor filozofických náhledů Tómy ze Štítného zpracoval též učebnice s průpravou do filozofické propedeutiky Logiku a Psychologii pro střední školy.

Bledý, štíhlý muž, s přistřiženým plnovousem, vášnivě a čile oddaný své vědecké práci, byl k sobě nesmlouvavý a přísný, ale k bližním laskavý. Do Čimelic často dojížděl a v podkrovním pokoji jeho rodného domu vzniklo mnoho jeho hlubokých filozofických prací. Od mládí byl chatrného zdraví a zemřel v mladém věku 35 let na rozedmu plic, právě na vrcholu svých pracovních a tvůrčích sil. Je pochován na Olšanech ve společném hrobě s bratrem Aloisem, kterého podporoval na studiích.

Rodný dům Josefa Dasticha v Čimelicích byl ozdoben pamětní deskou, zasazenou péčí místního spolku studujících. Před ní se v zadumání zastavil T. G. Masaryk na svém zájezdu do jižních Čech, aby zde uctil památku prvního českého profesora filozofie na Karlově univerzitě v Praze.

 

Rodný dům

ZPĚT