KRUPOBITÍ - HAILSTORM

Smetanova Lhota, 27.05.2000, 14:30