Jan Koller

Podrobnosti o Janu Kollerovi, který proslavil Smetanovu Lhotu svým fotbalovým mistrovstvím doma i ve světě, naleznete na:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Koller


A detailed information concerning the distinguished soccer player and native of Smetanova Lhota Jan Koller can be found at:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Koller