Židovský hřbitov v Miroticích

K založení židovského hřbitova došlo v době držení Mirotic J. F. Doudlebským roku 1681. Židům, kteří v té době zřejmě představovali významnou část obyvatelstva, protože tu měli již i vlastní synagogu a školu, byl vykázán kus obecního místa Na Husinci "pro zakopávání těch mrtvých židovských." Zároveň byly stanoveny i poplatky k obci za pohřbívání jak uvádí mirotická městská kniha (S21-482):

Z domácího žida starého - 40 krejcarů
Z malého žida domácího - 20 krejcarů
Z přespolního žida starého - 48 krejcarů
Z přespolního žida malého - 24 krejcarů

Na hřbitově, v současné době dobře udržovaném, se dochovalo několik set mramorových, granitových a pískovcových náhrobků ze 17. až 20. století s hebrejskými, německými a českými nápisy. Poslední známý pohřeb se zde uskutečnil v r. 1946. Hřbitov je ve vlastnictví židovské komunity v Praze.