Kostel sv. Jiljí v Miroticích

Nad náměstím na nevysokém návrší stojí v dominantní poloze kostel sv. Jiljí, který byl jádrem raně středověkého osídlení. Z románského kostela, patrně z 2. poloviny 12. století, se po raně barokní (r. 1694) a pseudorománské přestavbě z let 1870 - 72 dochovala pouze západní věž, která byla v 1. patře opatřena v Čechách dosud neznámým typem tribuny v podobě samostatné věžní kaple.
Zařízení kostela je pseudobarokní z 2. poloviny 19. století. Za pozornost stojí originálně pojatá malba, jejímž autorem je mirotický rodák Josef Sychrovský, potomek Alšova rodného kmotra, řezbáře, výrobce loutek a všeuměla Mikoláše Sychrovského.
O samotě při kostele stojí hranolová, věžovitá, velmi náročně barokně členěná zvonice z roku 1670 zakončená cibulovou střechou s lucernou známou z mnoha Alšových kreseb. Zvony jsou z 16. a 19. století.

ZVONY - (MP3, 105 kB) - BELLS

 

Kostel sv. Jiljí a zvonice

Kostel sv. Jiljí

Zvonice