MIROTICE PŘED POŽÁREM R. 1861

Tušovaná perokresba z padesátých let 19. století od Mikoláše Sichrovského

Z pamětní knihy města Mirotic