Prácheňsko

 

U Horažďovic jest starobylé místo, bývalý hrad Pracheň, chlum táhlý, na tři strany spadající, na čtvrtou náspem někdy mocným zavřený. Jediný jeho zbytek jest kostelík sv. Klimenta, založený za pradávné doby, kdy kostely témuž svatému často zasvěcovány, ovšem od té doby již přestavovaný, jakož i zříceniny při něm nepocházejí z prvotního hradu, nýbrž z hradu kamenného, ve 14. věku založeného a po století opuštěného. Po něm nazýval se velký kraj, zabírající západní polovici jižních Čech, Prachenským a tak se mluvilo a mluvívá a v úřadech se psalo tak až do r. 1850.

 

Těmito slovy uvedl AUGUST SEDLÁČEK svou knihu DĚJE PRACHENSKÉHO KRAJE (Písek, 1926)

 

Sedlák z Prácheňska podle Mikoláše Alše

 

Prácheň na počátku 21.století

HOME