VRÁBSKO


Víska Vrábsko se rozkládá 2 km severovýchodně od Smetanovy Lhoty na pokraji protáhlého Vrábského polesí, v jehož severní části leží lesní rybníky Zhoř, Nerestec a Stejskal.

Archeologické nálezy v okolí Vrábska ukazují na existenci halštatského sídliště a laténské osady v této lokalitě.

Původní jméno osady bylo asi Vrábí. Soupis památek z roku 1910 zde předpokládá tvrz v držení Vrábských, která zanikla beze stopy. Roku 1725 rozhodl velkopřevor řádu maltézských rytířů Gundakar Poppo hrabě z Dietrichsteina vystavět pod Vrábskem v blízkosti rybníka zděný dvůr s kaplí Srdce Ježíšova, který byl po něm nazván Dietrichstein. Polním základem dvora se staly pozemky od Kladrubeckého gruntu ze Smetanovy Lhoty.

Dvůr na Vrábsku spolu s dvorem v Koloredově vznikl v souvislosti s velkou dosídlovací akcí, která se začala už po roce 1650, když se na lesní půdě královského města Písku začali na vyklučených pasekách usazovat noví osídlenci, pocházející většinou z městských píseckých obcí Hradiště, Semic, Smrkovic a Putimi. Tehdy též vznikly dnešní velké osady Boudy a Horní Ostrovec.

Pozemky vrábského dvora byly pronajaty drobným zemědělcům a bezzemkům po prodeji varvažovského panství maltézským řádem knížeti Karlu II. Schwarzenbergovi 16. srpna 1847.

Vrábsko bylo roku 1850 začleněno v soudním okrese Mirovickém do Varvažovské spojené obce spravované obecním zastupitelstvem, v jehož čele stál obecní představený či starosta.

V současné době je Vrábsko součástí obce Smetanova Lhota.

 

Vrábsko

 

Vrábsko - kaplička

 

Vrábsko - rybník Zhoř

 

Vrábsko - rybník Zhoř

HOME